Përmasat e Audi A1

Përmasat

Të dhënat në milimetër

Mbyllur