Përmasat

Të dhënat në milimetër

* Me antenën në çati, lartësia e mjetit shkon në 1.432 mm

Mbyllur