Përmasat

Të dhënat në milimetër

* Me antenën në çati, lartësia e mjetit shkon në 1.432 mm

Mbyllur
Për të ofruar një performacë optimale, ky website përdor 'cookies'.
Po jam dakord.