Përmasat e Audit A6 Avant. Shiko anash.

Shifrat në milimetra

* hapësira maksimale

Mbyllur