Përmasat e Audi A8.

Të dhënat në milimetra

Mbyllur