Përmasat e Audi A8 L.

Të dhënat në milimetra

Mbyllur