multitronic®

Sistemi automatik pa nivele multitronic kombinon rehatinë maksimale lëvizëse e automatike dhe konsumit ekonomik.

Shoferi mund të ndërhyjë manualisht nëse dëshiron. Në varësi të modelit ndizen deri në tetë nivele shpejtësie të simuluar. Në sistemin automatik, programi i kontrollit dinamik DRP llogarit raportin e marshave në varësi të ngarkesës dhe duke përshtatur situatën optimale të ecjes për shoferin.Baza teknike për multitronic është një zinxhir çeliku i fuqishëm i cili lëviz falë një mbajtëse vaji midis dy çifteve të ndryshueshëm të disqeve konike. Nëpërmjet tyre mund të ndërtohen raporte praktikisht të pafundme. Kontrolluesi adaptiv rregullon multitronic,në mënyrë që të arrihen gjithmonë xhirot optimale. Kjo lejon një përshpejtim të rehatshëm në krahasim me transmetimet konvencionale automatike. Për shkak të kontrollit afër optimumit operativ, konsumi i karburantit është gjithashtu pjesërisht më i ulët se sistemi manual.

Teknologjitë e sistemit në makinë

Mbyllur