Sistemi i rikuperimit

Kush frenon, fiton.

Rikuperim vjen nga latinishtja dhe do të thotë shërim, rifitim. Parimi shpjegohet si më poshtë: Gjatë frenimit të një automjeti konvencional, energjia kinetike konvertohet nga frenimi në energji nxehtësie, që nuk është më e përdorshme. Kur kemi një funksion rikuperimi, energjia kinetike konvertohet në energji elektrike të përdorshme. Ndërkohë që automjeti është në fazën e frenimit, tensioni i gjeneratorit ngrihet mbi nivelin e energjisë së bordit bazë. Në këtë fazë, gjeneratori mund të konvertojë energjinë kinetike të automjetit në energji elektrike, e cila është ruajtur në baterinë në bord. Gjatë fazës së përshpejtimit ose të ecjes konstante, lirohet energji e vazhdueshme nga gjeneratori dhe në varësi të ciklit të ecjes, mund të kursehet deri në 3% të karburantit.

Teknologjia e sistemit në makinë

Mbyllur