Dimensionet e Audi A7 Sportback e TFSI.

¹Hapësirë e gjerë e mbështetjes së shpatullave

²Hapësira e bërrylave

*Hapësira maksimale e mbështetjes së kokës

Informacioni në milimetra

Shfaqja e dimensioneve për peshën e mjetit pa ngarkesë

Shfaqja e dimensioneve për peshën e mjetit pa ngarkesë