Dimensionet e Audi A8 TFSI e

¹Hapësirë e gjerë e mbështetjes së shpatullave

²Hapësira e bërrylave

*Hapësira maksimale e mbështetjes së kokës

Informacioni në milimetra

Shfaqja e dimensioneve për peshën e mjetit pa ngarkesë

Shfaqja e dimensioneve për peshën e mjetit pa ngarkesë

Vlerat e dhëna janë vlera nominale të përcaktuara në bazë të të dhënave. Ato bazohen në të dhënat e disponueshme në kohën e përcaktimit dhe variantin e përcaktuar të pajisjes.