Drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme me elektromobilitet

Lëvizshmëria elektrike është çelësi për një lëvizshmëri më të qëndrueshme në mbarë botën. Prandaj, ne i kemi vendosur vetes synimin për të ofruar 30 automjete elektrike deri në vitin 2025, 20 prej të cilave do të jenë makina thjesht elektrike që nuk shkaktojnë asnjë emetim të CO₂ në vend në modalitetin elektrik. Për ne, elektromobiliteti është elementi qendror i një sistemi transporti më të qëndrueshëm dhe miqësor ndaj klimës. Mësoni më shumë rreth qëndrueshmërisë në Audi këtu dhe mësoni rreth temave emocionuese të së ardhmes.

 

Qëndrueshmëria në zinxhirin e furnizimit: një sfidë dhe një mundësi

Audi është i pranishëm në më shumë se 100 tregje dhe prodhon në 13 pika prodhimi në dhjetë vende, në mënyrë që të jetë sa më afër klientëve të saj. Zinxhiri i furnizimit të kompanisë është përkatësisht i gjerë. Prandaj Audi i kushton rëndësi të madhe monitorimit gjithëpërfshirës të zinxhirit të vet të vlerës: ulja e emetimeve të CO₂, përdorimi i kujdesshëm i burimeve dhe përgjegjësia sociale janë prioritetet kryesore.

 

Lëvizshmëria dhe tendencat

Nëse doni të hidhni një vështrim vizionar në botën e së nesërmes, duhet të jeni të shpejtë dhe fleksibël në të njëjtën kohë. Hapësira jonë e jetesës po ndryshon me një ritëm të shpejtë. Si do të jetë bashkëjetesa në të ardhmen dhe çfarë duhet të dimë për të sot? Ne ecim përpara me zhvillim të vazhdueshëm dhe zgjidhje që lëvizin njerëzit.

 

Produkte të qëndrueshme

Audi merr një qasje holistike për zhvillimin e produkteve të qëndrueshme. Ne mbështetemi në një portofol të gjerë teknologjish alternative për ta bërë lëvizjen më miqësore me mjedisin.

 

Si financon Audi të ardhmen

Audi i ka vendosur vetes objektiva ambicioze kthimi për vitet e ardhshme. Si dëshiron kompania ta arrijë këtë? Me një fokus të qartë në e-mobilitetin fitimprurës, dixhitalizimin dhe përdorimin e zgjuar të sinergjive që ofron grupi.

Ju mund të gjeni të gjitha informacionet e mëtejshme mbi temën e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësisë së korporatës këtu

Gjelbërim për një të ardhme që ia vlen të jetohet

Audi Stiftung für Umwelt GmbH promovon teknologjitë dhe angazhimin për mbrojtjen e mjedisit me qëllim të mbrojtjes dhe ruajtjes së burimeve natyrore të njerëzve, kafshëve dhe bimëve. Projektet e financimit të Fondacionit Mjedisor Audi fokusohen në teknologjitë inovative, miqësore me mjedisin dhe masat e edukimit mjedisor. Ato krijojnë impulse për veprim të qëndrueshëm dhe nxisin ndërgjegjësimin për efektet e sjelljes njerëzore në natyrë. Audi Environmental Foundation u themelua nga AUDI AG në 2009 si një filial në pronësi të plotë për të forcuar angazhimin e tij social dhe mjedisor.