Dimensionet e Audi Q2.

¹Hapësirë e gjerë e mbështetjes së shpatullave

²Hapësira e bërrylave

*Hapësira maksimale e mbështetjes së kokës

Informacioni në milimetra

Shfaqja e dimensioneve për peshën e mjetit pa ngarkesë Vlerat e dhëna janë vlera normale të përcaktuara në bazë të të dhënave. Ato bazohen në të dhënat e disponueshme në kohën e përcaktimit dhe variantin e përcaktuar të pajisjes.